Unconfigured Ad Widget

Ta ner
Nakenbad Trådar Inlägg Senaste inlägg
Uppsala
Uppsala ligger på Uppsalaslätten och stadens centrum ligger på bägge stränderna av Fyrisån, drygt fem kilometer ovanför dess utlopp i Mälaren vid viken Ekoln, nedanför och delvis på den rullstensås, Uppsalaåsen, som sträcker sig utmed åns västra sida och sedan, med vissa avbrott, fortsätter söderut till Stockholm. Söderifrån passerar motorvägen på Europaväg 4 från Stockholm på den östra sidan om staden och fortsätter norrut på Uppsalaåsen mot Gävle.
Trådar: 4 Inlägg: 7
4 7
Nakenbad:
Älvkarleby
Älvkarleby är en tätort i Älvkarleby kommun, Uppsala län och kyrkbyn i Älvkarleby socken. Trots namnet är Älvkarleby inte centralort i kommunen, vilket i stället är Skutskär. Plats för bland annat Älvkarleby kraftverk samt vattenlaboratorium, fiskerilaboratorium samt laxodling. Genom orten flyter Dalälven och bildar här Älvkarlebyfallen innan den mynnar ut i havet.
Trådar: 4 Inlägg: 11
4 11
Nakenbad:
Enköping
Enköping är en tätort i Uppland och centralort i Enköpings kommun, Uppsala län. Med sina 22 553 invånare (2015) var det länets näst största tätort och den 57:e största i Sverige den 31 december 2010. Enköping är beläget vid motorvägen E18 och Mälarbanan i närheten av Mälarens norra strand. Enköpingsån rinner genom orten. Enköpings slogan Sveriges närmaste stad myntades 1965 av reklamchefen vid Bahco, Bertil Danielsson.[6] Enköping är känt för sina parker och går ibland under benämningen Parkernas stad. Enköping har 24 olika parker, grönområden och planteringar.
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Heby
Heby är en tätort i Uppland och centralort i Heby kommun i Uppsala län (. Heby är också kyrkbyn i Västerlövsta socken
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Knivsta
Knivsta är en tätort i Uppland och centralort i Knivsta kommun i Uppsala län. Orten ligger vid järnvägen Ostkustbanan 48 km norr om Stockholm och 19 km söder om Uppsala, ett par kilometer väster om motorvägen E4 vid sjön Valloxen.
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Östhammar
Östhammars kommun är en kommun i Uppsala län. Centralort är Östhammar. Kommunen består i öster av en skärgård med öar som Gräsö, Vässarö, Tvärnö, Raggarö, Fälön och Ormön.
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Tierp
Tierp är en tätort i norra Uppland och centralort i Tierps kommun, Uppsala län. Orten ligger mellan Uppsala i söder (56 km) och Gävle i norr (47 km).
Trådar: 0 Inlägg: 0
0 0
Arbetar..
X